Psicologia Infantil i Juvenil

A Squema Psicòlegs Girona realitzem prevenció i tractament cognitivo-conductual en psicologia infantil i psicologia Juvenil. El període de desenvolupament infanto-juvenil (edat infantil i adolescència) són fases crítiques en les quals es forma la identitat i se senten les bases de la personalitat, que repercutiran en l'etapa adulta. La pràctica de la psicologia infantil i juvenil requereix unes habilitats específiques per part del psicòleg, el coneixement profund i la consideració de l'etapa evolutiva en què es trobi el nen.

Al nostre centre realitzem un tractament individualitzat considerant les necessitats del nen o de l'adolescent, integrant els diferents àmbits en què es realitza el desenvolupament, atenent especialment el context familiar, social i escolar. En el marc del tractament proporcionem assessorament i suport als pares per fomentar el canvi de conducta dels seus fills, per prevenir futurs problemes en l'adultesa.

Els problemes que tractem en psicologia infantil a Squema Girona inclouen ansietat, depressió, temors i fòbies, estrès, problemes emocionals relacionats amb divorcis i separacions, trastorns de la conducta alimentària (anorèxia, bulímia), dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), control d'esfínters (enuresi i encopresi), problemes de conducta (agressivitat, oposicionisme, rebequeries), gelosia, assetjament escolar, temors infantils, trastorns del son (terrors nocturns, malsons), fracàs escolar, problemes de relació amb els germans, tics, habilitats socials i autoestima.

Els principals problemes relacionats amb la psicologia Juvenil consisteixen en problemes d'adaptació social, problemes de conducta (agressivitat), conductes de risc (alcohol, drogues), ansietat, depressió, obsessions, autocontrol, problemes de relació i habilitats socials, trastorns de la conducta alimentaria (anorèxia. Bulímia), problemes de conducta, drogues, dèficit d'atenció i hiperactivitat, insomni, assetjament escolar (Bullying), autoestima, seguretat en si mateixos, assertivitat, rendiment acadèmic i conflictes familiars, entre altres.

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Consulti sense compromís