Psicologia Infantil i Juvenil

A Squema Psicòlegs Girona realitzem prevenció i tractament cognitivo-conductual en psicologia infantil i psicologia Juvenil. El període de desenvolupament infanto-juvenil (edat infantil i adolescència) són fases crítiques en les quals es forma la identitat i es consoliden les bases de la personalitat, que repercutiran en l'etapa adulta. La psicologia infantil i juvenil requereix unes habilitats específiques per part del psicòleg, el coneixement profund de l'etapa evolutiva en què es trobi el nen.

Al nostre centre realitzem un tractament individualitzat considerant les necessitats del nen o de l'adolescent, integrant els diferents àmbits en què es realitza el desenvolupament, i atenent el context familiar, social i escolar. En el marc del tractament proporcionem assessorament i suport als pares per fomentar el canvi de conducta dels seus fills, per prevenir futurs problemes en l'adultesa.

Els problemes que tractem en psicologia infantil a Squema Girona inclouen ansietat, depressió, temors i fòbies, estrès, problemes emocionals relacionats amb divorcis i separacions, trastorns de la conducta alimentària (anorèxia, bulímia), dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), control d'esfínters (enuresi i encopresi), problemes de conducta (agressivitat, oposicionisme, rebequeries), gelosia, assetjament escolar, temors infantils, trastorns del son (terrors nocturns, malsons), fracàs escolar, problemes de relació amb els germans, tics, habilitats socials i autoestima.

Els principals problemes relacionats amb la psicologia juvenil consisteixen en problemes d'adaptació social, problemes de conducta (agressivitat), conductes de risc (alcohol, drogues), ansietat, depressió, obsessions, autocontrol, problemes de relació i habilitats socials, trastorns de la conducta alimentaria (anorèxia, bulímia), problemes de conducta, drogues, dèficit d'atenció i hiperactivitat, insomni, assetjament escolar (bullying), autoestima, seguretat en si mateixos, assertivitat, rendiment acadèmic i conflictes familiars, entre altres.

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Consulti sense compromís