Psicologia d'Adults

Al Centre Squema de Psicologia Girona estem especialitzats en la prevenció i el tractament en psicologia d'adults de problemes de depressió, ansietat, fòbies, addiccions tòxiques (deshabituació tabàquica, alcohol, drogues, fàrmacs) i addiccions no tòxiques o conductuals (joc, videojocs, internet, mòbils, treball, sexe, compres), trastorns de la conducta alimentària, dol i pèrdues, dolor crònic i altres problemes.

Al servei de psicologia d'adults també el podem ajudar en l'afrontament dels problemes de la vida quotidiana, en la gestió dels conflictes familiars, de l’estrès i dels problemes laborals, millora de l'autoestima, afrontament de les crisis personals i vitals, niu buit, soledat, vergonya, retraïment social, temors, impulsivitat, agressivitat, sentiments de culpa o dependència emocional. El podem ajudar a millorar les habilitats de relació interpersonal i assertivitat per millorar en l'establiment i el manteniment de les relacions socials.

A Squema Girona treballem conjuntament amb vostè per a potenciar els seus propis recursos, per ajudar-lo en l'adquisició d'habilitats i a controlar aquells aspectes que constitueixin limitacions en l’assoliment dels seus objectius. El nostre objectiu consisteix a millorar la seva salut emocional, el seu benestar personal i qualitat de vida i ho fem sense recórrer a tractaments farmacològics.

Enllaços:

Depressió Ansietat Generalitzada Estrès Fòbies Addiccions Deshabituació Tabàquica Desgast Laboral (Burn-out) Orientació i Creixement Personal Dol i Pèrdues Dolor Crònic Trastorns de la Conducta Alimentària Trastorn de Pànic/Agorafòbia Trastorn Obsessiu Compulsiu Trastorn Bipolar Trastorn Adaptatiu Dependència Emocional Trastorns de la Personalitat

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Consulti sense compromís