Trastorn Negativista Desafiant

El trastorn negativista desafiant consisteix en un patró de conducta que inclou enuig, irritabilitat, discussions, actitud desafiant o venjativa que es manifesta durant un període mínim de sis mesos. Segons el DSM (APA, 2014), es requereix la presència d'un mínim de quatre símptomes exposats en les categories següents, que es manifestin com a mínim en la relació amb una persona que no sigui un germà.

Enuig / irritabilitat

 • Freqüentment perd la calma.
 • Moltes vegades es mostra susceptible o es molesta amb facilitat.
 • Sovint mostra enuig o ressentiment.

Discussions / actitud desafiant

 • Sovint discuteix amb autoritats o amb persones adultes en cas de nens i adolescents.
 • Freqüentment desafia activament o es nega a acatar les peticions efectuades per part de l'autoritat o recollides en les normes.
 • Moltes vegades molesta als altres de forma deliberada.
 • Freqüentment culpa o atribueix als altres els seus propis errors o conductes.

Venjatiu

 • S'ha mostrat rancorós o venjatiu com a mínim en dues ocasions durant els últims sis mesos. Nota: s'ha de considerar la freqüència i la persistència de les conductes per diferenciar-les de les considerades dins de la normalitat.

En el trastorn negativista desafiant la conducta ha de generar un malestar a la persona afectada o a persones properes com la família, amistats, companys de treball o generar repercussions negatives en l'esfera social, acadèmica, laboral o altres àmbits importants per a la persona. Es descarten les conductes que es produeixin en el transcurs d'un trastorn psicòtic, per consum de substàncies, depressiu o bipolar.

La gravetat del trastorn negativista desafiant es defineix pels següents criteris:

 • Lleu: Els símptomes estan limitats a un únic entorn (a casa, a la feina, a l'escola).
 • Moderada: Els símptomes es manifesten en dos entorns diferents com a mínim. (Per exemple a casa ia l'escola).
 • Greu: Els símptomes s'expressen en més de tres entorns.


American Psychiatric Association. (2014). DSM-5: Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals. Madrid: Editorial Mèdica Panamericana.

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Consulti sense compromís