Trastorn Adaptatiu

El trastorn adaptatiu segons el DSM-5 (APA, 2014), consisteix en la manifestació de simptomatologia emocional o conductual, que es produeix en resposta a un o diversos factors d'estrès. Els símptomes del trastorn adaptatiu es manifesten en els tres mesos posteriors a l'inici de la circumstància estressant i estan determinats per les següents característiques:

  1. Comporten un malestar desproporcionat amb relació a la gravetat del factor estressant (considerant el context i la cultura de la persona que poden determinar la percepció del factor).
  2. Generen un deteriorament important en diferents àmbits (social, laboral, acadèmic, familiar, personal) o d'altres àrees de funcionament de la persona.

Quan el factor estressant i les seves conseqüències han finalitzat, la simptomatologia no persisteix més enllà de sis mesos.

El trastorn adaptatiu en funció del predomini dels símptomes, es pot classificar:

  • Amb presència d'un estat d'ànim deprimit: amb una afectació de l'estat d'ànim (ganes de plorar o desesperança...).
  • Amb presència d'ansietat: amb predomini de preocupació, nerviosisme o ansietat.
  • Amb una combinació d'ansietat i un estat d'ànim deprimit.
  • Amb l'existència principal d'una afectació de la conducta.
  • Amb alteració mixta, que inclou una afectació de les emocions i de la conducta.
  • Subtipus sense especificar: les reaccions no es poden incloure en un dels subtipus mencionats.

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Consulti sense compromís