TDAH

Segons el manual diagnòstic i estadístic DSM-5 (APA, 2014) el trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) consisteix en un patró persistent d'inatenció, hiperactivitat o impulsivitat que produeix una interferència en el funcionament de la persona o en el propi desenvolupament. Considerem que es produeix inatenció quan es manifesten un mínim de sis dels símptomes exposats a continuació, mantinguts durant un període de 6 mesos, que no concorden amb el nivell de desenvolupament o quan afecten el funcionament d'activitats acadèmiques, socials o laborals (en adolescents i adults majors de 17 anys, es requereix únicament un mínim de cinc dels símptomes).

 • La persona freqüentment no presta atenció als detalls o comet errors en tasques escolars, laborals o en altres activitats. Els errors es produeixen per distracció (realitzar les tasques sense precisió o sense prendre atenció als detalls).
 • Sovint li costa mantenir l'atenció en activitats recreatives o altres activitats (li costa mantenir l'atenció a classe, en converses o li resulta difícil mantenir una lectura prolongada).
 • Moltes vegades sembla que no escolti quan li parlen directament (té la ment en altres coses, també en absència d'estímuls distractors).
 • Freqüentment no segueix les indicacions dels mestres i no finalitza els deures acadèmics o les tasques laborals que li encomanen (comença les activitats però es distreu fàcilment).
 • Sovint té dificultats per organitzar les activitats (li costa gestionar activitats seqüencials o ordenar els materials, és desorganitzat en el treball, no gestiona el temps i no compleix els terminis acordats en temps i forma).
 • Moltes vegades rebutja o li desagrada realitzar activitats que requereixen mantenir l'atenció durant un temps perllongat (deures escolars o activitats domèstiques en adolescents i, en adults, la preparació d'informes, omplir formularis, etc.).
 • Freqüentment perd les coses necessàries per realitzar activitats (materials escolars, retoladors, llibretes, moneders, claus, mòbil...).
 • Es distreu sovint per certs estímuls externs (en adolescents i adults la distracció pot ser deguda a pensaments no relacionats amb les activitats que està realitzant).
 • Sovint oblida realitzar les seves tasques (fer les activitats escolars encomanades o, en adolescents i adults, retornar les trucades o acudir a les cites).

Es produeix hiperactivitat i impulsivitat quan es manifesten un mínim de sis dels següents símptomes, mantinguts durant un mínim de 6 mesos, en un nivell que no s'ajusta al grau de desenvolupament i que interfereix en les activitats acadèmiques, laborals o socials: en adolescents i adults (a partir de 17 anys), únicament es requereix la presència de cinc dels següents símptomes:

 • Tot sovint juga amb les mans, els peus o es remou al seient.
 • Freqüentment s'aixeca en situacions en què ha de romandre assegut (s'aixeca a la classe o a l'oficina, o en altres situacions que requereixen mantenir-se quiet en el seu lloc).
 • Sovint s'enfila o corre en circumstàncies inadequades (en adolescents o adults, pot consistir en una sensació d'inquietud).
 • Moltes vegades li resulta impossible jugar o realitzar activitats recreatives tranquil·lament i pausadament.
 • Actua com si estigués activat per un motor (li costa estar quiet durant un temps prolongat, en reunions, sopars, o pot semblar intranquil).
 • Freqüentment parla en excés.
 • Sovint respon de forma inesperada o abans d'hora quan no han acabat de formular-li la pregunta (acaba les frases iniciades per altres persones o no respecta el seu torn).
 • Sovint li costa esperar el seu torn (en situacions d'espera en una cua).
 • Freqüentment interromp o es posa amb els altres (interromp les converses o els jocs; utilitza objectes d'altres persones sense permís. En adolescents i adults, interfereix en activitats de terceres persones).

Alguns dels símptomes d'inatenció, hiperactivitat o impulsivitat propis del trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) estaven presents abans dels 12 anys en dos o més àmbits (al domicili, a l'escola o a la feina, amb els companys...) i interfereixen en el funcionament social, laboral o acadèmic.

El trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) es pot manifestar:

 •  Amb un subtipus combinat, quan es compleixen els criteris d'inatenció i la hiperactivitat-impulsivitat durant els darrers 6 mesos.
 • Amb predomini de falta d'atenció: quan es compleix la inatenció, però no es compleix la hiperactivitat-impulsivitat en els darrers 6 mesos.
 • Amb predomini hiperactiu/impulsiu: quan es compleix la hiperactivitat-impulsivitat i no concorre el Criteri d'inatenció en un període dels últims 6 mesos.

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Consulti sense compromís