TDAH

Segons el manual diagnòstic i estadístic DSM-5 (APA, 2014) el trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) consisteix en un patró persistent d'inatenció, hiperactivitat o impulsivitat que produeix una interferència en el funcionament de la persona o en el propi desenvolupament. Considerem que es produeix Inatenció quan es manifesten un mínim de sis dels símptomes exposats a continuació, mantinguts durant un període de 6 mesos, en un nivell que no s'ajusta al grau de desenvolupament o quan afecten el funcionament en les activitats acadèmiques, socials o laborals (en adolescents i adults majors de 17 anys, es requereix únicament un mínim de cinc dels símptomes).

 • La persona freqüentment no presta atenció als detalls o comet errors en tasques escolars, laborals o en altres activitats. Els errors es produeixen per distracció (realitzar les tasques sense precisió o sense prendre atenció als detalls).
 • Sovint li costa mantenir l'atenció en activitats recreatives o altres activitats (li costa mantenir l'atenció a classe, en converses o li resulta difícil mantenir una lectura prolongada).
 • Moltes vegades sembla que no escolti quan li parlen directament (té la ment en altres coses, també en absència d'estímuls distractors).
 • Freqüentment no segueix les indicacions dels mestres i no finalitza els deures acadèmics o les tasques laborals que li encomanen (comença les activitats però es distreu fàcilment).
 • Sovint té dificultats per organitzar les activitats (li costa gestionar activitats seqüencials; ordenar els materials; és desorganitzat en el treball; no gestiona el temps i no compleix els terminis acordats en temps i forma).
 • Moltes vegades rebutja o li desagrada realitzar activitats que requereixen mantenir l'atenció durant un temps perllongat (p. ex., deures escolars o activitats domèstiques en adolescents i en adults preparació d'informes, omplir formularis, etc...).
 • Freqüentment perd les coses necessàries per a realitzar activitats (p. Ex., Materials escolars, retoladors, llibretes, moneders, claus, mòbil).
 • Es distreu sovint per certs estímuls externs (en adolescents i adults la distracció pot ser deguda a pensaments no relacionats amb les activitats que està realitzant).
 • Sovint oblida realitzar les seves tasques (no recordar fer les activitats escolars encomanades o en adolescents i adults oblidar retornar les trucades o acudir a les cites).

Es produeix Hiperactivitat i impulsivitat quan es manifesten un mínim de sis dels següents símptomes, mantinguts durant un mínim de 6 mesos, en un nivell que no s'ajusta al grau de desenvolupament i que interfereix en les activitats acadèmiques, laborals o socials: En adolescents i adults (a partir de 17 anys), únicament es requereix la presència de cinc dels següents símptomes:

 • Tot sovint juga amb les mans, els peus o es remou al seient.
 • Sovint s'aixeca en circumstàncies en què ha de romandre assegut (p. ex., s'aixeca a la classe o a l'oficina, o en altres situacions que requereixen mantenir-se quiet en el seu lloc).
 • Freqüentment corre o s'enfila en circumstàncies en què no és adequat. (en adolescents o adults, pot consistir en una sensació d'inquietud).
 • Moltes vegades li resulta impossible jugar o realitzar activitats recreatives tranquil·lament i pausadament.
 • Sovint actua com si estigués ''impulsat per un motor" (pàg. Ex., És sent incòmode o no pot estar quiet durant un temps prolongat, en reunions, sopars, a terceres persones els pot semblar intranquil o que li costa seguir-los).
 • Freqüentment parla en excés.
 • Sovint respon de forma inesperada o quan encara no s'ha conclòs la pregunta (pàg. ex., finalitza les frases iniciades per terceres persones o no respecta el seu torn en els diàlegs).
 • Sovint li costa esperar el seu torn (p. ex., en situacions d'espera en una cua).
 • Freqüentment interromp o es posa amb els altres (p. ex., interromp les converses, o els jocs; pot començar a utilitzar les coses d'altres persones sense que li donin permís, en adolescents i adults, pot avançar-se o interferir en les activitats de terceres persones).

Alguns dels símptomes d'inatenció, hiperactivitat o impulsivitat propis del trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) estaven presents abans dels 12 anys, estan presents en dos o més àmbits (al domicili, a l'escola o a la feina, amb els companys, o en altres activitats) i interfereixen de forma clara en el funcionament social, laboral o acadèmic.

El trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) es pot manifestar de forma:

 • Combinada: quan es compleixen els criteris d'inatenció i la hiperactivitat-impulsivitat durant els darrers 6 mesos.
 • Amb predomini de falta d'atenció: quan es compleix la inatenció, però no es compleix la hiperactivitat-impulsivitat en els darrers 6 mesos.
 • Amb predomini hiperactiu/impulsiu: quan es compleix la hiperactivitat-impulsivitat i no concorre el Criteri d'inatenció en un període dels últims 6 mesos.


American Psychiatric Association. (2014). DSM-5: Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals. Madrid: Editorial Mèdica Panamericana

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Consulti sense compromís