Estrès

L'estrès és una resposta física que l'organisme produeix automàticament en situacions que són considerades perilloses o especialment exigents (demandes laborals, situacions familiars, acadèmiques, personals). En aquestes circumstàncies l'organisme allibera entre altres una hormona denominada cortisol, que ens ajuda a afrontar les demandes del medi. Però quan l'activació és excessivament freqüent o es produeix de forma crònica, es produeix una sobreexposició a aquestes hormones i es pot produir un trastorn per estrès.

L'estrès repercuteix directament en el sistema nerviós, endocrí, immunològic i pot afectar negativament la salut. Entre els efectes negatius destaquen alteracions digestives, osteoporosi, pèrdua de massa muscular, acumulació de greix i increment de pes, alteracions de la concentració, de la memòria i cefalees. L'estrès també s'ha relacionat amb alteracions emocionals com la depressió o l'ansietat. L'estrès pot influir indirectament en la realització de certes conductes de risc, com un major consum d'alcohol i tabac o de determinats fàrmacs que poden incrementar el risc de desenvolupar altres patologies.

En la modulació de l'estrès intervenen característiques personals, com l'estil d'afrontament de les dificultats i factors psicològics, com la valoració de les conseqüències de la situació, la interpretació de l'amenaça o la importància que la persona atribueix a aquestes situacions. Aquests factors determinen el grau en què es manifesta l'estrès. La percepció que un mateix és capaç d'afrontar les situacions de risc pot modular a la baixa la resposta d'estrès i per tant disminuir les seves conseqüències. Contràriament, persones amb una autoeficàcia percebuda més limitada, que consideren que no podran fer front a la situació, estan subjectes a un major estrès.

Si pateix estrès, contacti amb nosaltres, el podem ajudar.

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Consulti sense compromís