Dolor Crònic

El dolor és una experiència que té una funció adaptativa, ja que ens permet protegir la nostra integritat física per evitar danys o lesions. Únicament hem d'imaginar que passaria si no sentíssim dolor i per aquest motiu mantinguéssim la mà en una flama o estiguéssim en una postura inadequada durant massa temps. Per aquest motiu considerem que el dolor té una funció protectora, ja que ens permet retirar la mà o canviar sovint de postura quan es manifesta. Encara que quan el dolor es presenta de forma crònica (que considerem amb una duració superior als sis mesos), esdevé una experiència extremadament disruptiva que produeix un elevat patiment a la persona i la pot afectar en el seu normal funcionament. Aquest tipus de dolor és bastant freqüent, ja que un 25% de les persones l'han patit o el patiran.

El dolor generalment està determinat per una base física com és l'abast de la lesió, tot i que també està influït per les emocions, els pensaments, les conductes, les motivacions, les interpretacions i l'estat d'ànim. Per aquest motiu considerem el dolor com una experiència multidimensional, en què intervenen aspectes psicològics i conductuals a banda dels fonaments orgànics.

Mentre que la intervenció en el dolor agut es dirigeix fonamentalment a disminuir la seva intensitat i el malestar que produeix, contràriament les intervencions en el dolor crònic se centren a ajudar al pacient en l'afrontament del dolor, a reactivar-se i reprendre les activitats quotidianes per disminuir l'impacte que produeix en la vida personal, familiar, laboral i social de la persona afectada.

Si pateix dolor crònic, contacti amb nosaltres. Al centre Squema de psicologia treballem per ajudar-lo.

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Consulti sense compromís