Deshabituació Tabàquica

Segons el DSM-5 (APA, 2014), podem considerar la presència d'un trastorn per consum de tabac quan el patró de consum és problemàtic o produeix un malestar significatiu, que està determinat per la manifestació de dos o més dels següents símptomes en un termini de 12 mesos:

 1. La freqüència i la quantitat del tabac consumit és superior o es produeix durant més temps del previst.
 2. Manifesta un desig persistent o els esforços per controlar el consum resulten infructuosos.
 3. Es dedica molt temps la cerca del tabac o en el seu consum.
 4. Es produeix el desig o la necessitat de consumir tabac.
 5. El Consum de tabac comporta l'incompliment de les obligacions a la feina, a l'escola o al domicili (p. ex. Interfereix amb el treball).
 6. El consum de tabac continua tot i provocar problemes socials o interpersonals (p. ex., discussions amb terceres persones).
 7. Genera l'abandonament o la disminució d'activitats socials, laborals o d'oci.
 8. El consum de tabac es realitza en situacions en les quals comporta un risc (p. ex. Fumar al llit).
 9. El consum continua tot i l'existència d'un problema físic o psicològic possiblement causat pel tabac.
 10. La presència de tolerància, determinada per algun dels següents criteris:
  a. La necessitat de consumir quantitats majors de tabac per assolir l'efecte desitjat.
  b. Una disminució de l'efecte produît pel consum de la mateixa quantitat de tabac.
 11. Abstinència, determinada per algun dels criteris següents:
  a. Manifestació de la síndrome d'abstinència del tabac (vegeu a continuació els criteris A i B relatius a l'abstinència de tabac).
  b. Es consumeix tabac (o alguna substància similar, com la nicotina) per disminuir o evitar la simptomatologia pròpia de l'abstinència.

Abstinència de tabac

L'abstinència de tabac es produeix en la disminució o cessament sobtat de la quantitat de tabac consumida, si es manifesten quatre o més dels signes o símptomes següents en el termini de 24 hores:

 1. Irritabilitat, ràbia o frustració.
 2. Ansietat.
 3. Disminució de la capacitat de concentració.
 4. Increment de la gana.
 5. Sensació d'intranquil·litat.
 6. Estat d'ànim deprimit.
 7. Insomni.

Els símptomes exposats produeixen malestar o deteriorament en l'àmbit social, laboral, acadèmic o d'altres esferes de funcionament rellevants per la persona.

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Consulti sense compromís