Dependència Emocional

La dependència emocional, també denominada sentimental o afectiva, és un trastorn relacional que consisteix en una conducta addictiva basada en un vincle entre dues persones. Es basa en un patró de conducta crònic, atenent que és estable en el temps, que es caracteritza per una demanda continuada d’atencions i d’afecte que resulta frustrada i que la persona afectada procura obtenir mitjançant una relació d’afecte patològic. La relació està determinada per una asimetria en els rols dels membres de la parella i una actitud de dependència de la persona afectada cap a l’altra persona (Sirvent i Moral, 2008).

La dependència emocional es manifesta per la possessivitat cap a l’altra persona, la incapacitat per trencar la relació, així com per una elevada necessitat d’atencions i demostracions d’afecte. Una característica que comparteixen les persones amb dependència emocional, és el temor a la pèrdua o a ser rebutjades per la persona estimada, així com els sentiments de culpa, buit o abandonament. La persona afectada generalment adopta un rol de subordinació, fins al punt d’acceptar com a normals menyspreus o humiliacions de l’altre part (Sirvent i Moral, 2007a).

La dependència emocional generalment s'utilitza per referir-se a les relacions de parella, malgrat que no és exclusiu d’aquest àmbit, ja també es pot produir en altres relacions afectives, com per exemple en relacions entre familiars, amics o altres persones properes, en què existeix un vincle afectiu.

Moral, J. M., y Sirvent, R. C. (2008). Dependencias sentimentales o afectivas: etiología, clasificación y evaluación. Revista española de drogodependencias, 33(2), 145-167.

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Consulti sense compromís