Dependència Emocional

La dependència emocional, també denominada sentimental o afectiva, és un trastorn relacional que consisteix en una conducta addictiva basada en un vincle entre dues persones. Es basa en un patró de conducta crònic, atenent que és estable en el temps, que es caracteritza per una demanda continuada d’atencions i d’afecte que resulta frustrada i que la persona afectada procura obtenir mitjançant una relació d’afecte patològic. La relació està determinada per una asimetria en els rols dels membres de la parella i una actitud de dependència de la persona afectada cap a l’altra persona (Sirvent i Moral, 2008).

Les persones amb dependència emocional es poden mostrar posessives, incapaces de finalitzar la relació i requereixen demostracions d’afecte i atencions continuadament. Una característica compartida per les persones afectades és el temor a la pèrdua o a ser rebutjades per la persona estimada, així com sentiments de culpa o abandonament. La persona amb dependència emocional pot adoptar un rol de subordinació, en acceptar com a normals menyspreus o humiliacions de l’altra part (Sirvent i Moral, 2007a).

La dependència emocional generalment s'utilitza per referir-se a les relacions de parella, malgrat que no és exclusiu d’aquest àmbit, ja també es pot produir en altres relacions afectives, com per exemple en relacions entre familiars, amics o altres persones properes, en què existeix un vincle afectiu.

Moral, J. M., y Sirvent, R. C. (2008). Dependencias sentimentales o afectivas: etiología, clasificación y evaluación. Revista española de drogodependencias, 33(2), 145-167.

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Consulti sense compromís