Ansietat

L'ansietat és una funció natural i universal, que es manifesta de forma automàtica en la presència de certs estímuls interns (com pensaments o imatges) o en front determinats estímuls externs (com trobar-nos en determinades circumstàncies, amb certes persones, animals, objectes, etc...), que poden representar un perill per nosaltres. L'ansietat és una funció que actua com un sistema d'alarma, que ens permet activar-nos, per mobilitzar-nos de forma més eficient en front aquests riscos. Per aquest motiu considerem que és una funció adaptativa. L'ansietat és funcional, ja que ens prepara activant el nostre organisme per respondre fugint o afrontant els riscos de forma més eficaç. Alguns dels símptomes característics de l'ansietat són un augment de la vigilància, l'increment de la tensió muscular. També és caracteristica simptomatologia autonòmica com la sudoració, l'augment de la freqüència cardíaca, alteracions digestives o sensacions d' ofec o d'opressió toràcica.

L'ansietat com a resposta adaptativa es pot exemplificar quan una persona en apropar-se a un pas de vianants observa com un cotxe s'aproxima amb excés de velocitat. En aquesta situació, l'ansietat es manifestaria incrementant la respiració i la freqüència cardíaca, augmentant la irrigació sanguínia i mitjançant una major oxigenació milloraria la tensió i la resposta muscular. Aquests canvis facilitarien la resposta de l'organisme per evitar l'atropellament.

Malgrat que com veiem l'ansietat pot ser positiva en el dia a dia, si la resposta es produeix de forma excessiva, massa freqüent, esdevé crònica, s'activa en resposta a estímuls que no constitueixin un perill objectiu, produeix un malestar important o interfereix en la vida de la persona, en aquests cassos ens referim a ansietat patològica que pot constituir un trastorn d'ansietat. Entre els trastorns d'ansietat més comuns mencionar el trastorn de pànic, l'ansietat generalitzada, les fòbies específiques i l'ansietat per separació, entre altres.

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Consulti sense compromís