Ansietat

L'ansietat és una funció universal, que es presenta de forma automàtica en la presència de certs estímuls interns (com pensaments o imatges) o davant de determinats estímuls externs (com trobar-nos en determinades circumstàncies, amb certes persones, animals, objectes, etc.), que poden representar un perill per a nosaltres. L'ansietat constitueix una alarma, que ens permet activar-nos i mobilitzar-nos de forma més eficient davant d'aquestes situacions. Per aquest motiu considerem que és una funció adaptativa. L'ansietat és funcional, ja que ens prepara activant el nostre organisme per respondre fugint o afrontant els riscos de forma més eficaç. Alguns dels símptomes característics de l'ansietat són un augment de la vigilància o l'increment de la tensió muscular. També són característiques simptomatologiques autonòmiques la sudoració, l'augment de la freqüència cardíaca, les alteracions digestives o les sensacions d'ofec o d'opressió toràcica.

L'ansietat com a resposta adaptativa es pot exemplificar quan una persona, en apropar-se a un pas de vianants, observa com un cotxe s'aproxima amb excés de velocitat. En aquesta situació, l'ansietat es manifestaria incrementant la respiració i la freqüència cardíaca, augmentant la irrigació sanguínia i mitjançant una major oxigenació, que milloraria la tensió i la resposta muscular. Aquests canvis facilitarien la resposta de l'organisme per evitar l'atropellament.

Malgrat que l'ansietat és positiva, si la resposta es produeix de forma excessiva, massa freqüent o s'activa en resposta a estímuls que no constitueixin un perill objectiu o interfereix en la vida de la persona i li produeix malestar. En aquests casos ens referim a ansietat patològica, que pot constituir un trastorn d'ansietat. Entre els trastorns d'ansietat més comuns cal mencionar el trastorn de pànic, l'ansietat generalitzada, les fòbies específiques i l'ansietat per separació, entre altres.

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Consulti sense compromís