Ansietat per Separació

El trastorn d'ansietat per separació segons el DSM 5 (APA, 2014), es caracteritza per un temor o ansietat excessiva i inadequada en relació amb el nivell de desenvolupament, que està relacionada amb la separació de les persones amb les quals existeix un vincle segur (pares, avis, germans, etc.). El trastorn d'ansietat per separació requereix la manifestació d'un mínim de tres dels següents símptomes:

  • Malestar repetit i excessiu davant la separació efectiva o l'expectativa de ser separat de la llar o de les persones amb qui es té un vincle segur.
  • Preocupació excessiva per la possibilitat de perdre les persones més properes o per la possibilitat que puguin patir un eventual dany (malaltia, mort, etc.).
  • Preocupació desproporcionada i recurrent per la possibilitat que es produeixi la separació de les persones d'afecció per un esdeveniment accidental, com ara que puguin patir un accident, una malaltia, una pèrdua, ser segrestats.
  • Negativa o rebuig continuat a sortir de casa, a anar a l'escola, a la feina o a altres llocs per temor a la separació.
  • Temor excessiu i continuat o oposició a quedar-se sol en el domicili o altres llocs sense la companyia de les persones de més afecció.
  • Oposició persistent a dormir fora del domicili o en el propi domicili sense la presència d'una persona d'afecció.
  • Malsons reiterats relacionats amb la temàtica de la separació.
  • Queixes reiterades per símptomes físics (mal de panxa o de cap, nàusees, vòmits) que es manifesten en l'expectativa de ser separat o en front de la separació efectiva de les persones de més afecció.

El temor, l'ansietat o les conductes d'evitació són continuades i persisteixen un mínim de quatre setmanes en nens i adolescents i durant sis o més mesos en persones adultes.

El trastorn d'ansietat per separació produeix un malestar important o una alteració significativa de l'àmbit social, acadèmic o qualsevol altre esfera important de funcionament de l'individu.

American Psychiatric Association. (2014). DSM-5: Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals. Madrid: Editorial Mèdica Panamericana.

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Consulti sense compromís