Addiccions

Les addiccions es caracteritzen per la falta de control del consum d'una substància o de la realització d'una conducta. Malgrat les conseqüències en l'àmbit familiar, social, laboral, acadèmic o personal i les repercussions en la salut, la persona persisteix en la realització de la conducta o en el consum de la substància. La persona fracassa en l'intent d'evitar la realització de la conducta o a abandonar el consum.

En les addiccions és característica la síndrome d'abstinència, que es manifesta mitjançant símptomes físics (pèrdua de la gana, alteracions del son), símptomes psicològics (irritabilitat, agitació, inestabilitat emocional, inquietud) i conductuals (cerca de la substància, mentir, disminució del rendiment laboral o acadèmic) que apareixen quan la persona no pot consumir la substància o realitzar la conducta addictiva. També és característica la tolerància, que suposa la necessitat de consumir una dosi major per obtenir els mateixos efectes que la persona prèviament obtenia amb una dosi inferior.

El DSM-5 (APA, 2014) recull diferents tipus de substàncies susceptibles d'addicció tòxica com l'alcohol, el cànnabis, els opiacis, els estimulants (cocaïna, amfetamina), el tabac, els al·lucinògens, els sedants, els hipnòtics i els ansiolítics. Existeix també un segon grup d'addiccions denominades conductuals o sense substància, que es caracteritzen per la realització de determinades conductes, entre les quals es troben l'addicció a les noves tecnologies (als mòbils, internet, vídeojocs), l'addicció al sexe, al treball, al joc o a les compres.

En les addiccions a substàncies, el consum continuat pot alterar l'estructura cerebral en afectar les àrees del cervell encarregades de la recompensa. Aquestes modificacións plàstiques poden produir un dèficit en el control de la conducta. Altres conseqüències per la salut poden consistir en problemes de l'atenció o de la memòria, així com problemes afectius com l'ansietat, la depressió o altres trastorns mentals. Les addiccions també s'han relacionat amb diferents malalties, com per exemple cardiopaties o problemes digestius.

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Consulti sense compromís