Teràpia de Parella

Teràpia de Parella

A Squema Psicòlegs Girona realitzem intervenció en teràpia de parella per prevenir i tractar problemes de comunicació, dificultats per arribar a acords, discussions freqüents, diferències en la criança, gelosia, infidelitat i problemes sexuals, entre altres. El tractament es dirigeix a fomentar canvis conductuals i cognitius duradors amb l'objectiu de promoure el retorn de l'harmonia en la relació.

El procediment de teràpia de parella consta de quatre fases. Una fase inicial d'avaluació, en què es defineix el problema, s'arriba amb la parella a un acord dels objectius terapèutics i es plantegen les accions necessàries per assolir-los. Una segona fase d'intervenció en què s'apliquen les recomanacions i les tècniques per a fomentar el canvi. Durant aquest període es duran a terme activitats terapèutiques en consulta i entre sessions. Finalment, quan s'han assolit millores significatives inicia la fase de consolidació de les millores i de seguiment, que dóna pas al tancament.

Les sessions de teràpia de parella es realitzen al nostre centre de Girona mitjançant entrevistes individuals i conjuntes que tenen una durada de seixanta minuts aproximadament. Si tenen problemes en la relació no dubtin en contactar amb nosaltres per redirigir la situació. Els podem ajudar.

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Whataspp Whatsapp