Psicologia Infantil i Juvenil

Psicologia Infantil i Juvenil

Al Centre Squema Psicòlegs Girona estem especialitzats en el tractament cognitivo-conductual en psicologia infantil i juvenil. El desenvolupament infanto-juvenil (edat infantil i adolescència) són fases crítiques en les quals es forma la identitat i es consoliden les bases de la personalitat, que repercutiran en l'etapa adulta. L'exercici de la psicologia infantil i juvenil requereix unes habilitats específiques per part del psicòleg, el coneixement profund i la consideració de l'etapa evolutiva en què es trobi el nen.

A Squema Centre de Psicologia Girona realitzem tractaments individualitzats integrant els diferents àmbits en què es realitza el desenvolupament del nen o de l'adolescent, i atenent especialment el context familiar, social i escolar. En el marc del tractament el psicòleg infantil proporciona assessorament i suport als pares per fomentar el canvi de conducta dels seus fills, per prevenir futurs problemes en l'adultesa.

Els problemes que tractem en psicologia infantil a Squema Psicólegs Girona inclouen ansietat, depressió, temors i fòbies, estrès, problemes emocionals relacionats amb divorcis i separacions, trastorns de la conducta alimentària (afartament, anorèxia, bulímia), dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), control d'esfínters (enuresi i encopresi), problemes de conducta (agressivitat, oposicionisme, rebequeries), gelosia, assetjament escolar, temors infantils, trastorns del son (terrors nocturns, malsons), fracàs escolar, problemes de relació amb els germans, tics, habilitats socials i autoestima.

Els principals problemes relacionats amb la psicologia adolescent consisteixen en problemes d'adaptació social, problemes de conducta (agressivitat) i conductes de risc, ansietat, depressió, obsessions, autocontrol, problemes de relació i habilitats socials, trastorns de la conducta alimentaria (afartament, anorèxia, bulímia), dèficit d'atenció i hiperactivitat, insomni, assetjament escolar (bullying), autoestima, seguretat en si mateixos, assertivitat, rendiment acadèmic i conflictes familiars, entre altres.

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Whataspp Whatsapp