Trastorns de la Personalitat

Trastorns de la Personalitat

Els trastorns de la personalitat segons el manual diagnòstic DSM-V (APA, 2014), consisteixen en un patró estable d'experiència interior i de la conducta que se separa significativament de les formes habituals de sentir o actuar en el marc cultural propi de la persona i es manifesta com a mínim en dos dels següents àmbits:

  • Cognitiu (s'expressa en la forma en què la persona es percep a si mateixa o interpreta terceres persones o situacions).
  • Afectiu (es determina per la magnitud, la intensitat, la variabilitat i l'adequació de les respostes emocionals de la persona davant dels esdeveniments).
  • Social (afecta negativament les relacions amb altres persones).
  • Les persones afectades poden presentar dificultats per controlar els impulsos.


La forma de pensar o d'actuar en els trastorns de la personalitat és inflexible i predomina en la majoria de situacions en què participa la persona. L'experiència o la conducta produeix un malestar important o una afectació social, laboral, acadèmica, familiar o d'altres àmbits de funcionament de la persona. El patró de conducta en els trastorns de la personalitat és estable, durador i es remunta generalment als inicis de l'adolescència o a les primeres etapes de l'adultesa.

Si reconeix els símptomes exposats, contacti amb Squema Psicòlegs Girona per avaluar el seu cas.

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Whataspp Whatsapp