Trastorn Obsessiu Compulsiu

Trastorn Obsessiu Compulsiu

El trastorn obsessiu-compulsiu (TOC) es caracteritza per la presència d'obsessions, compulsions o la concurrència d'ambdues. Les obsessions són pensaments, imatges o impulsos intrusius que poden estar relacionats amb idees de contaminació, de violència dirigides a si mateix o a terceres persones, de patir algun mal o accident, relacionades amb la religió, el sexe, l'ordre, conductes repetitives o que impliquin comptar objectes. Les obsessions produeixen ansietat, sentiments de culpa i un malestar important a la persona afectada.

El trastorn obsessiu compulsiu també està determinat per la manifestació de compulsions, que consisteixen en pensaments o conductes que la persona realitza per neutralitzar l'ansietat que li produeixen les pròpies obsessions. Les compulsions poden ser conductes (com per exemple rentar-se les mans, ordenar objectes o realitzar comprovacions del gas, revisar el tancament de les llums o de les portes) pensaments o actes mentals repetitius (per exemple comptar, repetir paraules, resar) que la persona realitza en resposta a l'obsessió o en funció de regles imaginaries que ha d'aplicar rígidament. Les compulsions més freqüents consisteixen en conductes de neteja, d'ordre, de comprovació d'objectes o rituals. Mitjançant la realització de les compulsions la persona procura ignorar o suprimir les obsessions o neutralitzar-les mitjançant altres pensaments o accions. L'objectiu de les compulsions (conductes o actes mentals) consisteix a procurar evitar o disminuir l'ansietat, el malestar o la situació temuda, tot i que les conductes no estan relacionades d'una manera realista o són desproporcionades.

El trastorn obsessiu compulsiu també pot cursar sense compulsions. En aquest cas ens referim a un TOC d'obsessions pures. Ocasionalment poden donar-se rituals sense la presència d'obsessions, que la persona realitza sense que l'obsessió s'hagi manifestat. En aquest cas el ritual estaria destinat a evitar l'aparició de l'obsessió i seria previ a la seva manifestació.

La realització de les obsessions o les compulsions generalment requereix molt de temps i afecta la persona, ja que interfereix de forma signiticativa en diferents àrees, i afecta les relacions socials, l'àmbit laboral, acadèmic, personal, familiar o altres esferes importants del funcionament de la persona.

Si presenta aquest problema contacti amb el Centre Squema de Psicologia per avaluar el seu cas i realitzar el tractament indicat.

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Whataspp Whatsapp