Dolor Crònic

Dolor Crònic

El dolor constitueix una funció adaptativa que contribueix a protegir la integritat física per evitar danys o lesions. Imaginem que no percebéssim dolor i mantinguéssim una mà al foc o en una postura inadequada durant massa temps. En aquests exemples es manifestaria la funció protectora del dolor, que ens permetria retirar la mà a temps o canviar sovint de postura, per evitar lesions importants.

Malgrat que el dolor és una funció positiva, si es presenta de forma crònica (superior als sis mesos), pot esdevenir una experiència extremadament disruptiva, susceptible d'afectar el normal funcionament de la persona. El dolor crònic és freqüent. Segons dades estadístiques, una de cada quatre persones el pateixen actualment o el patiran en algun moment de la seva vida.

El dolor generalment es desencadena per una afectació física, com pot ser una lesió. Algunes variables de conducta i psicològiques actuen modulant la seva magnitud, com els pensaments, l'estat d'ànim, les motivacions, les emocions i les interpretacions. Pels motius plantejats, considerem el dolor un factor multidimensional, en el qual intervenen aspectes psicològics i conductuals que actuen com a moduladors dels desencadenants orgànics.

La intervenció en el dolor agut es dirigeix a reduir la seva intensitat i el malestar, mitjançant intervencions farmacològiques, principalment. Contràriament, la intervenció en el dolor crònic se centra en variables conductuals, fomentant l'activació de la persona i psicològiques, per controlar l'impacte en la vida personal, familiar, laboral i social de la persona afectada.

Si pateix dolor crònic, contacti amb nosaltres. A Squema Psicòlegs Girona treballem per ajudar-lo.

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Whataspp Whatsapp