Dol i Pèrdues

Dol i Pèrdues


El Dol

El dol és una resposta normal que es produeix davant de la mort d'una persona estimada i també en resposta a altres pèrdues vitals determinades per una vinculació afectiva. En aquestes circumstàncies es poden expressar símptomes assimilables als d'una depressió major, que poden incloure tristesa, insomni, pèrdua de gana o de pes (APA, 2014). Aquestes manifestacions constitueixen reaccions naturals i no patològiques, que generalment estan condicionades per la magnitud de la pèrdua.

A Squema considerem que el dol és un procés natural, en el qual la persona afectada adopta un rol actiu en la seva resolució. El procés de dol requereix la realització de quatre tasques principals, consistents a: acceptar la realitat, elaborar les emocions i el dolor, reorganitzar i adaptar el medi en absència de la persona estimada, per poder continuar amb pròpia la vida.

La persona en procés de dol pot buscar assistència professional per alleujar els símptomes i rebre ajut per elaborar la pèrdua. Cal considerar que la durada i l'expressió d'un dol 'normal' no és única, ja que pot presentar variacions considerant les diferències individuals i en funció del grup social i cultural en què la persona estigui integrada.


Dol Complicat

En determinats casos es poden produir certes complicacions en l'elaboració del dol. En aquests casos ens referim a un dol complicat, que comporta la manifestació d'alguns dels signes i símptomes següents:

  • Culpabilització inapropiada o ressentiment per la pèrdua.
  • Pensaments de mort (desitjar haver mort amb la persona estimada).
  • Sensació d'inutilitat o preocupacions excessives (pensar que ja no podrà fer per res sense la persona estimada).
  • Problemes per a realitzar les activitats habituals (en l'esfera personal, social, familiar, de parella, laboral o acadèmica).
  • Alentiment psicomotor.
  • Experiències al·lucinatòries (no consistents a sentir la veu o la imatge de la persona estimada).
  • Aïllament social o desconfiança en relació amb els amics o familiars.


Si reconeix la simptomatologia descrita, li recomanem que es posi en contacte amb Squema Centre de Psicologia per avaluar el seu cas.

Gil-Julià. B., Bellver, A., y Ballester, A. R. (2008). Duelo: evaluación, diagnóstico y tratamiento. Castellón: Universitdad Jaume I

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Whataspp Whatsapp