Trastorns de la Conducta Alimentària

Trastorns de la Conducta Alimentària

Anorèxia nerviosa

L'anorèxia nerviosa és un trastorn de la conducta alimentària que es caracteritza per la realització de dejunis, una restricció alimentària excessiva o conductes purgatives, com pot ser la inducció del vòmit, la utilització inadequada de diürètics, laxants o la pràctica excessiva d'exercici físic. Les persones afectades presenten un pes molt inferior a l'esperat en funció de la seva edat, sexe o altura. L'anorèxia és més freqüent en dones (fins al 90%) que en homes (fins al 10%) i es presenta generalment en l'etapa de l'adolescència entre els 14 i els 19 anys, tot i que amb menor freqüència també es pot presentar en persones adultes.

Segons el manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals DSM-5 (APA, 2014), el diagnòstic d'anorèxia nerviosa requereix la manifestació dels següents símptomes:

 • Una disminució de l'aport calòric a l'organisme, que produeix una disminució del pes important en relació amb l'edat, el sexe i l'etapa del desenvolupament en què es troba la persona.
 • Un temor important a augmentar de pes o conductes perseverants que interfereixen en l'increment de pes, fins i tot quan la persona ha assolit un pes significativament baix.
 • Alteració en la percepció del propi pes o constitució, que està determinada impròpiament pel pes o pel propi cos, o falta de reconeixement de la gravetat que presenta el baix pes.


L'anorèxia nerviosa pot ser de tipus restrictiu o purgatiu:

De tipologia restrictiva: quan en els últims tres mesos la persona no ha realitzat conductes purgatives (com vòmit provocat o utilització de laxants i diürètics) i tampoc afartaments. La pèrdua de pes es deu principalment a la dieta, el dejuni i/o a la realització d'exercici físic excessiu.

Amb afartaments o purgues: quan en els darrers tres mesos, la persona ha patit episodis repetits d'afartaments o purgues (com el vòmit provocat o la utilització de laxants, ènemes o diürètics).

La gravetat es determina a partir de l'índex de massa corporal (IMC):

 • Lleu: IMC major de 17 kg/m².
 • Moderat: IMC entre 16 kg i 16,99 kg/m².
 • Greu: IMC entre 15 kg i 15,99 kg/m².
 • Extrem: IMC menor de 15 kg/m².


Bulímia nerviosa

Les persones afectades de bulímia nerviosa realitzen afartaments de forma recurrent, que es determinen per:

 • La ingestió en un període determinat (p. ex. de dues hores), d'un nombre d'aliments superior al que la majoria de les persones consumirien en el mateix període i circumstàncies.
 • La sensació de falta de control sobre la ingestió durant l'episodi (p. ex. sensació de no poder deixar de menjar o de no controlar la ingesta o la quantitat consumida).

La realització de comportaments de compensació inadequats i recurrents per evitar l'increment de pes poden ser: el vòmit autoprovocat, l'ús no adequat de laxants o diürètics i el dejuni o exercici físic excessiu. Les conductes de compensació o els afartaments es realitzen com a mínim una vegada a la setmana, durant un període de tres mesos. L'autoavaluació personal està indegudament influïda per el propi cos i el pes corporal.

La gravetat de la bulímia nerviosa es basa en la freqüència dels comportaments compensatoris i es pot incrementar en manifestar-se altra simptomatologia o també en funció del grau de discapacitat funcional que manifesti la persona afectada.

 • Afectació lleu: es produeixen una mitjana d'un a tres episodis de conductes compensatòries inadequades realitzades durant la setmana.
 • Afectació moderada: es produeixen una mitjana de quatre a set episodis de conductes compensatòries inadequades realitzades durant la setmana
 • Afectació greu: es produeixen una mitjana de vuit a tretze episodis de conductes compensatòries inadequades realitzades durant la setmana
 • Afectació extrema: una mitjana igual o superior a catorze episodis de conductes compensatòries inadequades realitzades durant la setmana.

Raich, E. R. (2017). Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios. Madrid: Ediciones pirámide.

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Whataspp Whatsapp