Ansietat Generalitzada

Ansietat Generalitzada

El trastorn d'ansietat generalitzada (TAG) segons el DSM-5 (APA, 2014) es caracteritza per la presència d'ansietat i una preocupació desproporcionada, que es manifesta freqüentment durant un període mínim de sis mesos. A la persona li costa controlar les preocupacions que es presenten relacionades amb diferents situacions o activitats (com la laboral, escolar, familiar o de parella).

L'ansietat i la preocupació han d'estar associades a un mínim de tres dels símptomes exposats a continuació, que han estat presents durant la majoria de dies en els darrers sis mesos. El trastorn d'ansietat generalitzada en nens només requereix el compliment d'un dels símptomes:

  • Inquietud o sentiment d'estar atrapat o amb els nervis de punta.
  • Sensació de fatiga.
  • Irritabilitat.
  • Problemes de concentració o sensació de quedar-se amb la ment en blanc.
  • Alteracions del son (dificultat per agafar el son o per continuar dormint, o somni inquiet i poc satisfactori).
  • Tensió muscular.


L'ansietat, la preocupació o la simptomatologia física característiques del trastorn d'ansietat generalitzada produeixen un malestar important o una afectació en l'àmbit social, laboral, acadèmic o en altres àrees rellevants del funcionament de la persona.

La millor assistència psicològica a Girona al seu abast

Whataspp Whatsapp