Què és l'ansietat?

L'ansietat és una resposta natural i universal, comú a la majoria de persones, que s'activa automàticament davant d'estímuls interns (com pensaments, imatges, idees) o quan percebem estímuls externs (com determinades situacions, objectes, persones, anim

Què és l'ansietat?

L'ansietat és una resposta natural i universal, comú a la majoria de persones, que s'activa automàticament davant d'estímuls interns (com pensaments, imatges, idees) o quan percebem estímuls externs (com determinades situacions, objectes, persones, anim

Què és l'ansietat?

L'ansietat és una resposta natural i universal, comú a la majoria de persones, que s'activa automàticament davant d'estímuls interns (com pensaments, imatges, idees) o quan percebem estímuls externs (com determinades situacions, objectes, persones, anim
    WhatasppWhatsapp Live Chat