Què és el dolor?

El dolor constitueix una percepció adaptativa i funcional, ja que ens serveix per prevenir danys o evitar lesions importants. Únicament cal imaginar que passaria si no sentíssim dolor i per aquest motiu mantinguéssim una mà en una font de calor (cuina, encenedor, e

Què és l'ansietat?

L'ansietat és una resposta natural i universal, comú a la majoria de persones, que s'activa automàticament davant d'estímuls interns (com pensaments, imatges, idees) o quan percebem estímuls externs (com determinades situacions, objectes, persones, anim
    WhatasppWhatsapp Live Chat