Què és la dependència emocional?

La dependència emocional, també denominada sentimental o afectiva, és un trastorn relacional basat en el vincle entre dues persones. Consisteix en un patró de conducta crònic que es caracteritza per una demanda continuada d’atencions i d’afecte que resu

Què és el dolor?

El dolor és una percepció adaptativa i funcional que ens serveix per prevenir danys o evitar lesions. Imaginem què passaria si no sentíssim dolor i mantinguéssim la mà al foc (a un forn, encenedor, etc.) durant un temps prolongat o estiguéss

Què és l'ansietat?

L'ansietat és una resposta natural i universal, comuna a la majoria de persones, que s'activa automàticament davant d'estímuls interns (com pensaments, imatges, idees) o quan percebem estímuls externs (com determinades situacions, objectes, persones, anim
    WhatasppWhatsapp Live Chat